Ze względu na ilość urządzeń elektrycznych i elektronicznych w otoczeniu, jakim jest studio TV czy centrów kontroli kompatybilność EMC ekranów SCEO® LED SCREEN (a także innych urządzeń) jest praktycznie niezbędna. W przeciwnym wypadku zakłócenia wytwarzane przez pola elektromagnetyczne uniemożliwiałyby pracę infrastruktury w środowisku i doprowadziły do awarii poszczególnych urządzeń.

Ekrany SCEO® LED SCREEN na życzenie dostosowywane są do wszystkich wymogów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), co potwierdzamy odpowiednim certyfikatem. Ekrany z serii SCEO® LED SCREEN są testowane i certyfikowane w renomowanych europejskich laboratoriach.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez SCEO®